WinRAR 6.21

Wersja 6.21

Zmiany w wersji oprogramowania WinRAR Wersja 6.21

  1. Podczas rozpakowywania archiwów TAR lub bazujących na nich, takich jak tar.gz lub tar.bz2, przywracane są znaczniki czasowe ostatniej modyfikacji dla plików i folderów. Poprzednio znaczniki czasowe przywracane były tylko dla plików.
  2. Dodano możliwość rozpakowywania archiwów .tar.zst ze słownikiem 128MB. WinRAR 6.20 obsługiwał taki słownik dla archiwów .zst, ale nie dla .tar.zst.
  3. Opcje -ed i -e+d są obsługiwane również dla archiwów ZIP. Poprzednio działały tylko dla archiwów RAR.
Usunięte błędy:
  1. jeśli w archiwum RAR został umieszczony niezaszyfrowany plik zaraz po zaszyfrowanym pliku, i oba pliki były wypakowywane w ciągu jednej operacji wypakowywania, WinRAR 6.20 nie był w stanie wypakować tego niezaszyfrowanego pliku.
  2. w niektórych przypadkach podczas błędu otwarcia pliku mógł zostać wyświetlony niewłaściwy komunikat uszczegóławiający.