WinRAR 6.23

Wersja 6.23 W najnowszym wydaniu Winrar 6.23 Dodano możliwość rozpakowywania archiwów XZ używających filtra ARM64. Pliki tymczasowe Rar$LS*, tworzone podczas wypakowywania lub testowania kilku archiwów na raz przy użyciu polecenie z menu kontekstowego Windows, są teraz usuwane od razu po zakończeniu operacji. Poprzednio te pliki były usuwane dopiero przy następnym uruchomieniu WinRARa, i tylko wtedy, … Czytaj dalej

WinRAR 6.22

Wersja 6.22

Zmiany w wersji oprogramowania WinRAR Wersja 6.22

 1. Usunięte błędy:
  1. wypakowywanie indywidualnych plików z ciągłego archiwum utworzonego za pomocą RARa starszego niż 2.0 mogło się nie powieść w wersji 6.20 i 6.21. Usterka ta nie dotyczyła rozpakowywania całego archiwum na raz.
  2. pliki w archiwum ARJ utworzonym w systemie Unix mogły być omyłkowo wyświetlane jako foldery w interfejsie graficznym WinRARa
  3. Czytaj dalej

 1. Usunięte błędy:
  1. wypakowywanie indywidualnych plików z ciągłego archiwum utworzonego za pomocą RARa starszego niż 2.0 mogło się nie powieść w wersji 6.20 i 6.21. Usterka ta nie dotyczyła rozpakowywania całego archiwum na raz.
  2. pliki w archiwum ARJ utworzonym w systemie Unix mogły być omyłkowo wyświetlane jako foldery w interfejsie graficznym WinRARa
  3. Czytaj dalej

WinRAR 6.21

Wersja 6.21

Zmiany w wersji oprogramowania WinRAR Wersja 6.21

 1. Podczas rozpakowywania archiwów TAR lub bazujących na nich, takich jak tar.gz lub tar.bz2, przywracane są znaczniki czasowe ostatniej modyfikacji dla plików i folderów. Poprzednio znaczniki czasowe przywracane były tylko dla plików.
 2. Czytaj dalej

WinRAR 6.20

Wersja 6.20

Zmiany w wersji oprogramowania WinRAR Wersja 6.20

 1. Jeśli opcja „Wykrywaj hasła” jest włączona, a hasło pasujące do aktualnie przetwarzanego archiwum znajduje się na liście, to zostanie automatycznie użyte. Ta opcja dotyczy tylko archiwów w formatach RAR 5.0 i ZIP, które pozwalają na szybką weryfikację poprawności hasła.
 2. Istnieje minimalna szansa na niewłaściwe wykrycie hasła dla archiwów ZIP. Jeśli wypakowanie plików z zaszyfrowanego archiwum ZIP nie powiedzie się, można wyłączyć tę opcję, ponowić próbę wypakowania plików i ręcznie wprowadzić właściwe hasło.
 3. Czytaj dalej

WinRAR 6.11

Wersja 6.11

Zmiany w wersji oprogramowania WinRAR Wersja 6.11

 1. Dodano obsługę archiwów .gz zawierających obszerne komentarze archiwum. Poprzednio rozpakowanie takiego archiwum nie powodziło się, jeśli rozmiar komentarza przekraczał 16 KB.
 2. Komentarze archiwów .gz są wyświetlane w oknie komentarzy i są rozpoznawane przez polecenie wyświetlające informacje o archiwum. Obszerne komentarze są wyświetlane tylko częściowo. Poprzednie wersje nie wyświetlały komentarzy archiwów .gz
 3. Czytaj dalej

WinRAR 6.10

Winrar 6.10

Zmiany w wersji oprogramowania WinRAR Wersja 6.10

 1. WinRAR potrafi rozpakować zawartość archiwów .zst i .zipx wykorzystując algorytm Zstandard
 2. Dodano obsługę menu kontekstowego Eksploratora Windows 11.
  Począwszy od Windows 11, aplikacja może dodać tylko jedno polecenie menu lub podmenu do menu kontekstowego najwyższego poziomu Eksploratora Windows.
  Jeśli opcja „Kaskadowe menu kontekstowe” w oknie dialogowym „Ustawienia integracji” jest włączona, to ta pojedyncza pozycja składa się z podmenu zawierającego wszystkie niezbędne polecenia WinRAR.
  Jeżeli ta opcja jest wyłączona, to w menu kontekstowym znajduje się tylko jedno polecenie wyodrębniania dla archiwów i jedno polecenie archiwizacji dla zwykłych plików.
  Polecenia te można wybrać za pomocą przycisku „Konfiguruj menu kontekstowe…” w oknie dialogowym „Ustawienia integracji”.
 3. Czytaj dalej

WinRAR 6.02

WinRAR 6.02

Zmiany w wersji oprogramowania WinRAR Wersja 6.02

 1. Moduł ZIP SFX odmawia przetwarzania komend SFX zapisanych w archiwum komentarza, jeśli taki komentarz znajduje się za początkiem Authenticode podpisu cyfrowego. Ma to na celu zapobieżenie ewentualnym atakom polegającym na włączeniu archiwum ZIP do treści podpisu. Wypakowywanie zawartości tak zniekształconych archiwów było już zabronione w WinRAR 6.01. Jesteśmy wdzięczni Jacobowi Thompsonowi – Mandiant Advantage Labs za zgłoszenie tego problemu.
 2. Czytaj dalej

WinRAR 6.01

WinRAR 6.01 Zmiany w wersji oprogramowania WinRAR Wersja 6.01 Skrót klawiaturowy Ctrl+A zaznacza cały tekst w oknie komentarza WinRAR. Jeśli opcja -idn jest użyta podczas archiwizacji w konsoli RAR razem z opcją -t lub -df, to dodatkowo wyłącza on komunikaty „Usuwanie ” lub „Testowanie „, domyślnie wyświetlane przez te przełączniki. Opcja -idn wyłącza również komunikaty … Czytaj dalej