WinRAR 6.21

Wersja 6.21

Zmiany w wersji oprogramowania WinRAR Wersja 6.21

 1. Podczas rozpakowywania archiwów TAR lub bazujących na nich, takich jak tar.gz lub tar.bz2, przywracane są znaczniki czasowe ostatniej modyfikacji dla plików i folderów. Poprzednio znaczniki czasowe przywracane były tylko dla plików.
 2. Read more WinRAR 6.21

WinRAR 6.20

Wersja 6.20

Zmiany w wersji oprogramowania WinRAR Wersja 6.20

 1. Jeśli opcja „Wykrywaj hasła” jest włączona, a hasło pasujące do aktualnie przetwarzanego archiwum znajduje się na liście, to zostanie automatycznie użyte. Ta opcja dotyczy tylko archiwów w formatach RAR 5.0 i ZIP, które pozwalają na szybką weryfikację poprawności hasła.
 2. Istnieje minimalna szansa na niewłaściwe wykrycie hasła dla archiwów ZIP. Jeśli wypakowanie plików z zaszyfrowanego archiwum ZIP nie powiedzie się, można wyłączyć tę opcję, ponowić próbę wypakowania plików i ręcznie wprowadzić właściwe hasło.
 3. Read more WinRAR 6.20

WinRAR 6.11

Wersja 6.11

Zmiany w wersji oprogramowania WinRAR Wersja 6.11

 1. Dodano obsługę archiwów .gz zawierających obszerne komentarze archiwum. Poprzednio rozpakowanie takiego archiwum nie powodziło się, jeśli rozmiar komentarza przekraczał 16 KB.
 2. Komentarze archiwów .gz są wyświetlane w oknie komentarzy i są rozpoznawane przez polecenie wyświetlające informacje o archiwum. Obszerne komentarze są wyświetlane tylko częściowo. Poprzednie wersje nie wyświetlały komentarzy archiwów .gz
 3. Read more WinRAR 6.11

WinRAR 6.10

Winrar 6.10

Zmiany w wersji oprogramowania WinRAR Wersja 6.10

 1. WinRAR potrafi rozpakować zawartość archiwów .zst i .zipx wykorzystując algorytm Zstandard
 2. Dodano obsługę menu kontekstowego Eksploratora Windows 11.
  Począwszy od Windows 11, aplikacja może dodać tylko jedno polecenie menu lub podmenu do menu kontekstowego najwyższego poziomu Eksploratora Windows.
  Jeśli opcja „Kaskadowe menu kontekstowe” w oknie dialogowym „Ustawienia integracji” jest włączona, to ta pojedyncza pozycja składa się z podmenu zawierającego wszystkie niezbędne polecenia WinRAR.
  Jeżeli ta opcja jest wyłączona, to w menu kontekstowym znajduje się tylko jedno polecenie wyodrębniania dla archiwów i jedno polecenie archiwizacji dla zwykłych plików.
  Polecenia te można wybrać za pomocą przycisku „Konfiguruj menu kontekstowe…” w oknie dialogowym „Ustawienia integracji”.
 3. Read more WinRAR 6.10

WinRAR 6.02

WinRAR 6.02

Zmiany w wersji oprogramowania WinRAR Wersja 6.02

 1. Moduł ZIP SFX odmawia przetwarzania komend SFX zapisanych w archiwum komentarza, jeśli taki komentarz znajduje się za początkiem Authenticode podpisu cyfrowego. Ma to na celu zapobieżenie ewentualnym atakom polegającym na włączeniu archiwum ZIP do treści podpisu. Wypakowywanie zawartości tak zniekształconych archiwów było już zabronione w WinRAR 6.01. Jesteśmy wdzięczni Jacobowi Thompsonowi – Mandiant Advantage Labs za zgłoszenie tego problemu.
 2. Read more WinRAR 6.02

WinRAR 6.01

WinRAR 6.01

Zmiany w wersji oprogramowania WinRAR Wersja 6.01

 1. Skrót klawiaturowy Ctrl+A zaznacza cały tekst w oknie komentarza WinRAR.
 2. Jeśli opcja -idn jest użyta podczas archiwizacji w konsoli RAR razem z opcją -t lub -df, to dodatkowo wyłącza on komunikaty „Usuwanie ” lub „Testowanie „, domyślnie wyświetlane przez te przełączniki.
 3. Opcja -idn wyłącza również komunikaty o tworzeniu folderów podczas rozpakowywania pliku do nieistniejącego folderu.
 4. WinRAR i moduł ZIP SFX odmawiają rozpakowania zawartości archiwów ZIP SFX, jeżeli katalog centralny ZIP znajduje się za początkiem podpisu cyfrowego Authenticode. Ma to na celu zapobieżenie ewentualnym atakom polegającym na umieszczeniu archiwum ZIP w treści podpisu.
 5. Naprawiono błędy:
  1. Polecenie „Konwertuj archiwa” mogło niepoprawnie konwertować komentarze Unicode w archiwach RAR.
  2. Jeżeli z menu kontekstowego Eksploratora zostały otwarte dwa okna informacji o archiwum, pasek stopnia kompresji w pierwszym oknie mógł błędnie wyświetlać wartość dla drugiego archiwum. Nie miało to wpływu na współczynnik i inne szczegóły tekstowe po prawej stronie okna. Jedynie pionowy pasek po lewej stronie mógł zostać zaktualizowany do niewłaściwej wartości.
  3. Jeżeli w oknie dialogowym ekstrakcji włączona była opcja „Czekaj, jeżeli inne kopie WinRAR są aktywne”, to podczas oczekiwania w oknie postępu polecenia nie był ustawiany tytuł „Oczekiwanie na inną kopię WinRAR”.
  4. Podczas rozpakowywania dowiązania symbolicznego, poprzednie wersje nie nadpisywały istniejących dowiązań symbolicznych, nawet jeśli użytkownik zażądał tego w monicie nadpisania.

WINRAR 6

WINRAR 6.00

Zmiany w wersji oprogramowania WinRAR 6.00

 1. Opcje „Ignoruj” i „Ignoruj wszystko” zostały dodane do komunikatów błędu odczytu. „Ignoruj” pozwala kontynuować przetwarzanie tylko z już odczytaną częścią pliku i „Ignoruj wszystko” robi to dla wszystkich przyszłych błędów odczytu.

  Na przykład, jeśli archiwizujesz plik, którego część jest zablokowana przez inny i jeśli wybrano opcję „Ignoruj” w komunikacie o błędzie odczytu, zapisana zostanie tylko część pliku poprzedzającego nieczytelny region do archiwum.

  Może to pomóc w uniknięciu przerywania długich operacji archiwizacyjnych, choć pamiętaj, że pliki zarchiwizowane przy pomocy opcji „Ignoruj” są niekompletne.

  Jeśli podano paramter -y, „Ignoruj” jest stosowane domyślnie do wszystkich plików.

  Poprzednio dostępne opcje „Ponów” i „Przerwij” są nadal dostępne w komunikacie o błędzie odczytu.

 2. Kod wyjścia 12 jest zwracany w trybie wiersza poleceń w przypadku błędów odczytu. Kod ten zwracany jest dla wszystkich opcji dostępnych w komunikacie błędu odczytu w tym nowo wprowadzonej opcji „Ignoruj”.

  Poprzednio, w przypadku błędów odczytu, częściej stosowany był zwracany kod błędu krytycznego 2.

 3. W przypadku zaznaczenia kilku archiwów, grupa opcji „Wypakuj archiwa do”. na stronie „Opcje” okna dialogowego ekstrakcji może być użyta do wskazania miejsca ekstrakcji plików do określonego folderu docelowego, oddzielnych podfolderów w folderze docelowym, do oddzielnych podfolderów w folderach archiwalnych i bezpośrednio do folderów archiwalnych.

  Zastępuje on opcję „Wypakuj archiwa do podfolderów” i jest dostępny tylko w przypadku wybrania wielu archiwów.

 4. Nowy paramter -ad2 umieszcza wyodrębnione pliki bezpośrednio w folderze własnym archiwum. W przeciwieństwie do -ad1, nie tworzy on osobnego podfolderu dla każdego rozpakowanego pliku archiwum.

 5. Opcja „Dodatkowe parametry” na stronie „Opcje” archiwizacji oraz okna dialogowege ekstrakcji pozwalają na określenie parametrów linii poleceń WinRAR. Może to być przydatne, jeśli w interfejsie graficznym WinRAR nie ma opcji pasujący do danego parametru.

  Korzystaj z tej funkcji tylko wtedy, gdy jesteś zaznajomiony z linią poleceń WinRAR, składnią i rozumiesz do czego przeznaczone są określone parametry.

 6. Parametry kompresji w poleceniu „Benchmark” zostają zmienione na 32 MB metod słownikowa i „Normalna”. Pasują one do domyślnego trybu RAR5 i są bardziej odpowiednie do oszacowania typowych wyników ostatnich wersji WinRAR niż poprzednie 4 MB „Najlepsza” przeznaczone dla formatu RAR4.

  Najnowsze wyniki „Benchmark” nie mogą być porównywane bezpośrednio z poprzednimi wersjami. Nowy zestaw parametrów daje różne wartości, prawdopodobnie niższe ze względu na osiem razy większy rozmiar słownika.