Jak usuwać pliki w programie Pocket RAR?

Jeśli zachodzi potrzeba usunięcia zarchiwizowanych plików należy najpierw otworzyć zawierające je archiwum w programie Pocket RAR. Należy uruchomić program, odnaleźć folder z żądanym archiwum i kliknąć na nazwę archiwum. Pocket RAR wyświetli wówczas pliki znajdujące się w archiwum. Następnie należy wybrać pliki i foldery do usunięcia, wcisnąć przycisk Usuń i potwierdzić wybierając Tak, aby rozpocząć operację. Read more Jak usuwać pliki w programie Pocket RAR?

Jakie są wymagania pamięci dla Pocket RAR?

Archiwa RAR tworzone przez WinRAR w trybie kompresji Najlepsza mogą wymagać do 29 MB do wypakowania, więc Pocket PC może nie poradzić sobie z operacją jeśli posiada mniejszą ilość wolnej pamięci. Za pomocą zaawansowanych parametrów kompresji (pamięci do użycia przy kompresji tekstu) jest możliwe utworzenie archiwum RAR, które będzie wymagać do 132 MB do wypakowania, ale takie archiwa zdarzają się rzadko, więc jeśli twój Pocket PC posiada 32 MB wolnej pamięci, będziesz miał możliwość wypakowania większości archiwów. Read more Jakie są wymagania pamięci dla Pocket RAR?

Jakie są wymagania pamięci dla programu Pocket RAR?

Do utworzenia archiwów RAR w trybach kompresji “Najszybszy”, “Szybki” i “Normalny” potrzeba 4 MB wolnej pamięci.

Do utworzenia archiwów RAR w trybach kompresji “Dobry” i “Najlepszy” potrzeba 6 MB wolnej pamięci.
Aktualizacja istniejących archiwów wymaga więcej pamięci niż tworzenie nowych. Konkretne wartości zależą od typu i rozmiaru archiwum. Read more Jakie są wymagania pamięci dla programu Pocket RAR?

Jak wyświetlić zarchiwizowane pliki w programie Pocket RAR?

Najpierw należy otworzyć archiwum w Pocket RAR; wybrać folder zawierający żądane archiwum i kliknąć nazwę archiwum. Pocket RAR wyświetli pliki znajdujące się w archiwum. Następnie należy zaznaczyć plik, który chcemy wyświetlić, wówczas program wypakuje plik do folderu tymczasowego i otworzy je w powiązanym programie, jeśli taki istnieje. Po zamknięciu Pocket RAR za pomocą polecenia Zakończ w menu Plik, program usunie wszystkie pliki tymczasowe. Read more Jak wyświetlić zarchiwizowane pliki w programie Pocket RAR?