Jakie są wymagania pamięci dla Pocket RAR?

Archiwa RAR tworzone przez WinRAR w trybie kompresji Najlepsza mogą wymagać do 29 MB do wypakowania, więc Pocket PC może nie poradzić sobie z operacją jeśli posiada mniejszą ilość wolnej pamięci. Za pomocą zaawansowanych parametrów kompresji (pamięci do użycia przy kompresji tekstu) jest możliwe utworzenie archiwum RAR, które będzie wymagać do 132 MB do wypakowania, ale takie archiwa zdarzają się rzadko, więc jeśli twój Pocket PC posiada 32 MB wolnej pamięci, będziesz miał możliwość wypakowania większości archiwów.

Pocket RAR potrzebuje około 4 MB wolnej pamięci do utworzenia archiwum RAR w trybach kompresji Najszybsza, Szybka i Normalna oraz 6 MB do utworzenia archiwum w trybach Dobra i Najlepsza. Aktualizacja istniejącego archiwum wymaga więcej pamięci niż utworzenie nowego, konkretne wartości zależą w tym przypadku od typu i rozmiaru archiwum.

Tworzenie i wypakowywanie archiwów ZIP nie wymagają dużej ilości pamięci, wystarczająca ilość to poniżej 1 MB.

Jeśli tworzone jest archiwum RAR w programie WinRAR na komputerze stacjonarnym i wiadomo, że zajdzie potrzeba rozpakowania go w Pocket PC, rozsądnym rozwiązaniem jest unikanie Dobrej i Najlepszej metody kompresji, jak również unikanie przycisku Kompresja w opcjach Zaawansowanych dialogu archiwizacji WinRAR. Zalecane jest również albo wyłączenie algorytmu kompresji tekstu albo zmniejszenie jego Pamięci do zużycia do wartości około 5-6 MB. Pomoże to zredukować ilość pamięci wymaganej przez Pocket RAR do dekompresji archiwum.

Dodaj komentarz