Jakie są wartości wyjściowe WinRAR?

WinRAR zwraca wartość zero (0) w przypadkach, gdy operacja zakończyła się powodzeniem. Wartość różna od zero oznacza, że operacja została anulowana z powodu błędu:

255 USER BREAK Użytkownik przerwał proces
9 CREATE ERROR Błąd tworzenia pliku
8 MEMORY ERROR Zbyt mała ilość pamięci do przeprowadzenia operacji
7 USER ERROR Błąd opcji wiersza poleceń
6 OPEN ERROR Błąd otwarcia pliku
5 WRITE ERROR Błąd zapisu na dysk
4 LOCKED ARCHIVE Próba modyfikacji archiwum zabezpieczonego poleceniem 'k’
3 CRC ERROR Błąd CRC podczas rozpakowywania pliku
2 FATAL ERROR Wystąpił błąd krytyczny
1 WARNING Wystąpiły błędy inne niż błędy krytyczne
0 SUCCESS Operacja zakończona powodzeniem (Zakończenie przez Użytkownika)

Dodaj komentarz