WinRAR 4.01

Finalna wersja WinRAR 4.01 została wydana:

Co nowego w najnowszej wersji 4.01

 1. Dodano wsparcie dla wielkości plików zapisanych w formacie binarnym w archiwum TAR. Niektóre archiwa TAR używają binarnego formatu rozmiaru zamiast ósemkowego, dla plików większych niż 8 GB.
 2. Błędy:

  1. Polecenie „Napraw” nie odtwarzało poprawnie struktury archiwów RAR, które zawierały co najmniej jeden plik, którego wielkość po spakowaniu przekraczała 4GB.

   Ten błąd nie miał wpływu na naprawę bazująca na danych naprawczych. Miało to miejsce tylko wtedy, jeśli dane naprawcze, nie zostały znalezione i WinRAR wykonał przebudowę struktury archiwum;

  2. nawet jeśli wybrano „Nie wypakowywuj ścieżek” w opcjach „Zaawansowane” dialogu ekstrakcji jak domyślną, WinRAR w dalszym ciągu wypakowywał ścieżki plików jeśli zostało wywołane z menu kontekstowego Eksploratora Windows.
  3. po wpisaniu błędnego hasła do zaszyfrowanego archiwum ZIP, czasami WinRAR ignorował kolejne prób wprowadzenia prawidłowego hasła.
  4. „Pomocnik” nie dopuszczał do tworzenia samorozpakowujących i wieloczęściowych archiwów, podczas kompresji pojedyńczego folderu lub pliku bez rozszerzenia;
  5. polecenie „import ustawień z pliku” nie przywracało wielowierszowych komentarzy w profilach kompresji WinRAR.
  6. podczas konwersji woluminów mających nazwę nazwa1.nazwa2.part#.rar polecenie „Przekształć archiwa” błędnie usuwało część nazwy „.nazwa2”. Więc archiwum wynikowe otrzymywało nazwę pliku nazwa1.rar zamiast oczekiwanej nazwa1.nazwa2.rar;
  7. RAR może zwracać błąd podczas tworzenia nowego archiwum z switch-agNNN jeżeli liczba w generowanej nazwie miała wartość 110 lub więcej;
  8. WinRAR nie wyświetlał poprawnie nie anglojęzycznych nazw pliku w archiwach 7-Zip, jeżeli używano strony kodowej innej niż domyślna. Problem dotyczył jedynie wyświetlania, nazwy były rozpakowywane poprawnie.

Najnowsza wersja WinRAR 4.01 dostępna jest już w polskiej wersji językowej, linki znajdują się w dziale „Pobierz Winrar.

Dodaj komentarz