WinRAR 4.11

Wersja 4.11 WinRAR została wydana.

Poprawione błędy:
a) WinRAR nie przechowuje atrybutu NTFS „Compressed”, podczas tworzenia Archiwów RAR;

b) WinRAR przestawał działać w trybie wiersza poleceń, jeśli parametr @filelist był obecny i „filelist” nie istniał. Ten błąd dotyczył tylko WinRAR.exe nie rar.exe;

c) jeśli-x * \jakisfolder\ maska ​​wykluczenia * została określona podczas archiwizacji i jeśli nazwa bieżącego folderu zawierała string „jakisfolder”, WinRAR wykluczał wszystkie pliki i przestawał tworzyć archiwum;

d) GUI archiwum samorozpakowującego się nie działa w systemie Windows Preinstallation Environment (Windows PE).

Dodaj komentarz