Jak mogę zarchiwizować pliki w Eksploratorze lub na Pulpicie?

Jeśli nie wyłączono podczas instalacji programu WinRAR opcji “Integruj z powłoką”, możliwe jest archiwizowanie plików bezpośrednio w powłoce Windows. Należy zaznaczyć pliki do kompresji w oknie Eksploratora lub na Pulpicie, kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybrane elementy i wybrać opcję „Dodaj do archiwum”. Następnie należy wybrać docelową nazwę archiwum w oknie dialogowym, które się pojawi lub zaakceptować domyślną nazwę. Można również wybrać format nowego archiwum (RAR lub ZIP), poziom kompresji, rozmiar woluminu oraz inne parametry archiwizacji. Okno dialogowe jest opisane szczegółowo w temacie „Nazwa i parametry archiwum”. Należy kliknąć przycisk OK po zakończeniu operacji. Archiwum zostanie utworzone w tym samym folderze, w którym znajdowały się wybrane do kompresji pliki.
Można również wybrać polecenie „Dodaj do ‘nazwa lub plik.rar’”, aby dodać to zaproponowanego archiwum bez dodatkowych opcji. W takim przypadku zostaną użyte ustawienia kompresji profilu domyślnego.
Jeśli włączona jest opcja „Kaskadowe menu kontekstowe” w ustawieniach Integracji, wówczas należy otworzyć submenu “WinRAR”, aby uzyskać dostęp do opisanych powyżej poleceń. W przeciwnym razie będą one zlokalizowane w menu wyższego poziomu.
Inną metodą jest przeciągnięcie ikon plików na ikonę istniejącego archiwum i upuszczenie ich. Wówczas pliki zostaną dodane do tego archiwum.

Dodaj komentarz