Jak usuwać pliki w programie Pocket RAR?

Jeśli zachodzi potrzeba usunięcia zarchiwizowanych plików należy najpierw otworzyć zawierające je archiwum w programie Pocket RAR. Należy uruchomić program, odnaleźć folder z żądanym archiwum i kliknąć na nazwę archiwum. Pocket RAR wyświetli wówczas pliki znajdujące się w archiwum. Następnie należy wybrać pliki i foldery do usunięcia, wcisnąć przycisk Usuń i potwierdzić wybierając Tak, aby rozpocząć operację.

Pocket RAR oferuje również możliwość usuwania plików i folderów, które nie są zarchiwizowane – wystarczy je zaznaczyć, wcisnąć przycisk Usuń i wybrać Tak.

Prosimy ostrożnie korzystać z opcji Usuń – niewłaściwe jej stosowanie może grozić utratą danych.

Dodaj komentarz