Jakie są zalety formatu RAR?

Format RAR zapewnia w większości przypadków znacząco lepszą kompresję niż ZIP, zwłaszcza w trybie ciągłym.

Kolejną ważną cechą formatu RAR jest obsługa archiwów multiwoluminowych, które dają większą pewność i są łatwiejsze w użyciu niż wieloczęściowe archiwa ZIP. WinRAR nie obsługuje tego typu dzielenia archiwów ZIP. Jeśli zachodzi potrzeba utworzenia zestawu multiwoluminowego należy używać woluminów RAR.
Format RAR posiada również kilka istotnych cech nieobecnych w formacie ZIP, takich jak dane naprawcze, które pozwalają na odbudowanie fizycznie uszkodzonych danych oraz zabezpieczenie ważnych archiwów przed przypadkową modyfikacją. Format RAR umożliwia obsługę plików o praktycznie nieograniczonym rozmiarze (do 8,589,934,591 GB), podczas gdy maksymalny rozmiar pojedynczego pliku w archiwum ZIP wynosi 2 GB. Należy również mieć na uwadze, że starsze systemy plików nie obsługują plików większych niż 4 GB, więc do pracy z takimi plikami należy używać systemu plików NTFS.

WinRAR zapewnia kompletną obsługę plików ZIP, umożliwiając zarówno ich tworzenie jak i rozpakowywanie.

Jeśli na komputerze jest zainstalowany program WinRAR i pobrano z Internetu plik ZIP, można kliknąć dwukrotnie na ikonę pliku ZIP, aby otworzyć plik w programie WinRAR, zaznaczyć wszystkie pliki, wcisnąć przycisk „Wypakuj do”, wybrać folder docelowy i wcisnąć przycisk „OK”.
Innym sposobem jest kliknięcie na plik ZIP w Explorerze za pomocą prawego klawisza myszy. Jeśli podczas instalacji WinRAR włączono opcję „Integruj z powłoką”, menu kontekstowe będzie posiadało opcję “Wypakuj do”.

Dodaj komentarz