Funkcjonalność

Porównanie WinRAR i programu konkurencyjnego
Szukasz powodu, dla którego miałbyś używać programu WinRAR zamiast jednego z wielu dostępnych na rynku programów konkurencyjnych?

Porównanie WinRAR 3.80 i WinZip 11.1
  WinRAR 3.80   WinZip 12

 
Moduł SFX
Więcej szczegółów Włącz/Wyłącz
Zaawansowany moduł SFX   Podstawowa funkcja Zip SFX
       
Obsługa wielu języków
Wersje językowe ~45   7
Obsługa Unicode  
       
Obsługa wielu systemów operacyjnych
RAR jest dostępny dla Windows, DOS, OS/2, Linux, FreeBSD, MacOSX i Pocket PC   Tylko dla Windows
       
Cechy kompresji
Standardowa kompresja ZIP  
Standardowa kompresja RAR  
Kompresja ciągła  
       
Opcje kompresji
Dodawanie i zastępowanie plików  
Dodawanie i aktualizacja plików  
Odświeżanie tylko istniejących plików  
Synchronizacja zawartości archiwum  
Używanie czasu modyfikacji o wysokiej precyzji  
Wypakowanie plików z opcją "Zachowaj uszkodzone pliki"
Więcej szczegółów Włącz/Wyłącz
 
       
Przeciętny stopień kompresji (% rozmiaru oryginalnego) ZIP 2.0 Standard
Tekst 15 – 30%   20 – 45%
Pliki Word 22%   29%
Tekst angielski 14,8%   26,8%
Plik mapy bitowej 19%   29,5%
Pliki 3D CAD 26%   38%
       
Interfejs użytkownika
Pomocnik  
Obsługa opcji &quotPrzeciągnij i upuść&quot  
Tryb zarządzania plikami  
Aktywny tryb zarządzania archiwami  
Opcja przeszukiwania zawartości archiwów  
Tworzenie profile kompresji
Więcej szczegółów Włącz/Wyłącz
 
       
Opcje zabezpieczeń
Ochrona archiwów przed uszkodzeniem  
Rekonstrukcja brakujących archiwów wieloczęściowych  
Ochrona archiwów przed przypadkową modyfikacją  
Dodawanie informacji o autentyczności  
Integracja ze skanerami antywirusowymi  
Blokowanie podejrzanych typów plików opcje zaawansowane   tylko ostrzeżenie przed plikami .exe (SR-1)
Nie pozwala uruchamiać plików *.pif   pyta
Nie pozwala uruchamiać plików zawierających 5 lub więcej ciągłych spacji w nazwie
Więcej szczegółów Włącz/Wyłącz
  pyta
       
Obsługiwane typy archiwów
Wypakowywanie RAR, ZIP CAB, ARJ, LZH, TAR, GZIP, ACE, UUE, BZIP2, JAR, ISO, Z, 7-ZIP
i inne typy MIME
  RAR, ZIP, CAB, TAR, GZIP, UUE, JAR, Z, BZIP2, 7-ZIP, ISO, IMG
Kompresja RAR, ZIP   ZIP
Dodatkowe rozszerzenia w nazwie plików dla formatów obsługiwanych  
Więcej szczegółów Włącz/Wyłącz      
       
Opcje SFX
Obsługa opcji podstawowych  
Dodawanie skrótów do okien  
Dodawanie okna instalacyjnego do SFX  
Personalizacja ikony SFX  
Tworzenie wiersza poleceń SFX  
Dodawanie własnego tekstu licencji
Więcej szczegółów Włącz/Wyłącz
 
       
Opcje plików zapasowych
Więcej szczegółów Włącz/Wyłącz dostępne opcje zaawansowane plików zapasowych   podstawowe opcje plików zapasowych
       
Różne
Archiwizacja w tle  
Wyłączenie komputera po ukończeniu operacji  
Szacowanie kompresji  
Szacowanie współczynnika kompresji  
Kompresja i wysłanie za pomocą e-mail bezpośrednio z Windows Explorer  
Generowanie raportu archiwum  
Drukowanie raportu archiwum  
Test wzorcowy  
Test sprzętu  
Opcja "Czekaj na zakończenie innych kopii"  
Wielowątkowość  
Wybór profili z menu kontekstowego  
Opcja "Wymaż pliki" (Przed usunięciem pliki danych są nadpisywane przez pliki o rozmiarze zero bajtów, aby uniknąć odzyskania usuniętych plików)