Jakie są zalety formatu ZIP?

Największą zaletą formatu ZIP jest jego popularność.

Dla przykładu większość zarchiwizowanych plików dostępnych w Internecie to archiwa ZIP. Jeśli zajdzie potrzeba przesłania komuś zarchiwizowanego pliku, a nie ma pewności, czy adresat posiada program WinRAR do rozpakowania zawartości, wówczas może być dobrym pomysłem przesłanie plików w formacie ZIP.
Innym pomysłem jest przesłanie archiwum samorozpakowującego. Takie archiwa są nieco większą, ale mogą być rozpakowane bez użycia zewnętrznego programu.

Inną zaletą format ZIP jest szybkość. Archiwa ZIP zwykle tworzy się szybciej niż archiwa RAR.

Dodaj komentarz