Jak postępować z plikami ZIP?

Program WinRAR zapewnia kompletną obsługę plików ZIP, więc można je zarówno tworzyć jak i rozpakowywać.

Jeśli na komputerze zainstalowany jest pogram WinRAR, a z Internetu został ściągnięty plik ZIP, należy kliknąć dwukrotnie na ikonie pliku ZIP, aby otworzyć go w programie WinRAR, wybrać wszystkie pliki, kliknąć klawisz „Wypakuj do”, wybrać folder docelowy i wcisnąć klawisz „OK”.

Inny sposób to kliknięcie na ikonę pliku ZIP w oknie Explorera za pomocą prawego klawisza myszki. Jeśli podczas instalacji programu włączona została opcja integracji z powłoką, wówczas menu kontekstowe zawiera pozycję „Wypakuj do…”.

Dodaj komentarz