Czy istnieje wersja UnRAR dostępna dla mojego systemu operacyjnego?

UnRAR (bezpłatne narzędzie wiersza poleceń) jest dostępne na te same platformy co RAR i dodatkowo na platformy: Amiga, BeOS, Solaris, IRX …

Więcej informacji można uzyskać w dziale „Pobierz Dodatki RAR”.

Kod źródłowy Unrar C++ jest dostępny bezpłatnie w dziale “Pobierz Dodatki RAR” na naszej stronie internetowej i może być skompilowany za pomocą GCC, dostępnego praktycznie na wszystkie platformy Unix i podobne.

Dodaj komentarz