Jak archiwizować pliki za pomocą programu WinRAR?

Najpierw należy uruchomić program WinRAR klikając dwukrotnie lub wciskając klawisz Enter na ikonie programu WinRAR. Można również uruchomić program w menu Start systemu Windows: należy wybrać opcję „Programy”, następnie „WinRAR”, następnie uruchomić pozycję „WinRAR”.

Po uruchomieniu programu wyświetli on listę plików i folderów w bieżącym folderze. Należy wybrać folder zawierający pliki do zarchiwizowania. Można zastosować kombinację klawiszy CRTL+D, listę dysków pod Paskiem Narzędzi lub kliknąć ikonę dysku w lewym dolnym rogu, aby zmienić dysk bieżący. Należy wcisnąć BS, CRTL+PgUp, przycisk „Do góry” pod Paskiem Narzędzi lub kliknąć dwukrotnie na każdy inny folder, aby go otworzyć. Kombinacja klawiszy Crtl + ustawi folder źródłowy dysku jako bieżący.

Po wejściu do folderu docelowego należy zaznaczyć pliki i foldery do archiwizacji za pomocą kombinacji klawiszy Shift + klawisze strzałek lub myszki (w Windows Explorer oraz innych programach systemu Windows). Można również wybrać w programie WinRAR pliki za pomocą klawisza Spacji lub klawiszy Ins. Klawisze „Szary+” i „Szary-” na klawiaturze numerycznej pozwalają na zaznaczenie grupy plików za pomocą maski pliku.

Po zaznaczeniu jednego lub wielu plików należy kliknąć klawisz „Dodaj” na górze okna programu WinRAR, wcisnąć kombinację klawiszy Alt+A lub wybrać polecenie „Dodaj pliki do archiwum” w menu poleceń. Następnie należy wybrać nazwę archiwum w oknie dialogowym lub zaakceptować nazwę domyślną. W oknie dialogowym można także wybrać format archiwum (RAR lub ZIP), poziom kompresji, rozmiar woluminu oraz inne parametry archiwizacji. Polecenie jest opisane szczegółowo w temacie „Nazwa i parametry archiwum ”. Należy kliknąć przycisk OK., aby utworzyć archiwum.

Podczas procesu kompresji wyświetlane będzie okno procesu. Aby zatrzymać proces kompresji należy kliknąć przycisk „Anuluj” w oknie poleceń. Aby zminimalizować WinRAR należy kliknąć przycisk „Pracuj w tle”. Po zakończeniu kompresji okno poleceń zniknie a nowo utworzone archiwum stanie się domyślnie wybranym plikiem.

Można również dodać pliki do już utworzonego archiwum RAR za pomocą metody “przeciągnij i upuść”. Należy zaznaczyć żądane archiwum w oknie WinRAR i wcisnąć klawisz Enter (lub kliknąć dwukrotnie) na jego ikonę. RAR odczyta archiwum i wyświetli jego zawartość. Można wówczas dodać pliki do archiwum za pomocą przeciągnięcia ich z innego programu i upuszczenia do programu WinRAR.

Dodaj komentarz