Przy pobieraniu archiwum RAR za pomocą przeglądarki Netscape Navigator lub Communicator plik okazuje się uszkodzony. Co się stało?

Serwer HTTP Apache błędnie zgłasza typ archiwum RAR jako plik typu text/plain, podczas gdy Netscape Navigator/Communicator traktuje taki plik jako zwykły tekst. Aby temu zapobiec webmasterzy korzystający z Apache powinni utworzyć plik .htaccess w każdym katalogu, które posiada archiwa RAR i dodawać do niego następujący kod:
AddType application/x-rar-compressed rar
Jeśli plik .htaccess już istnieje, kod powinien być dodany do istniejącego pliku.
Można również dodać ten typ w przeglądarce Netscape w opcjach preferencje/typy plików.
Prosimy o zapoznanie się z plikiem pomocy Netscape w celu uzyskania obszerniejszych informacji.

Dodaj komentarz