Skompresowany plik archiwum UNIX (.Z)

Skompresowany plik archiwum UNIX (.Z):

Jest to plik wyjściowy narzędzia do kompresji systemu Unix. Aby przeprowadzić dekompresję pliku .Z używa się polecenia dekompresji systemu UNIX. s

WinRAR obsługuje podstawowe operacje, jakie mogą być wykonywane na plikach Z utworzonych przez inne narzędzia, a więc wyświetlanie zawartości, wypakowywanie plików, wyświetlanie komentarzy i informacji na temat archiwum.

Można również użyć funkcji przekształcania, aby przekonwertować pliki .Z do formatu .rar.

Do obsługi formatu .Z nie jest konieczny żaden zewnętrzny program.

Dodaj komentarz