UUE

Skompresowany plik archiwum UU (UUENCODE)

Ten format jest często błędnie nazywany formatem „kompresji”. Jego celem nie jest kompresja, lecz konwersja plików binarnych na tekst ASCII do celów przesyłania za pomocą systemów e-mail, które nie akceptują plików binarnych lub załączników. Po konwersji plik zazwyczaj zwiększa swój rozmiar, a ten typ kodowania często jest wykonywany w tle za pomocą programu pocztowego i użytkownik może nigdy nie mieć możliwości zobaczyć tego typu pliku.

WinRAR obsługuje podstawowe operacje, jakie mogą być wykonywane na plikach UUE utworzonych przez inne narzędzia, a więc wyświetlanie zawartości, wypakowywanie plików, wyświetlanie komentarzy i informacji na temat archiwum.

Można również użyć funkcji przekształcania, aby przekonwertować pliki .uue do formatu .rar.

Do obsługi formatu .uue nie jest konieczny żaden zewnętrzny program.

Dodaj komentarz