ISO

Format obrazu ISO CD (.iso)

Plik ISO jest plikiem zawierającym kompletny obraz dysku, od sektora zerowego do końcowego. Tego typu pliki są często używane do przesyłania obrazów CDROM za pomocą Internetu. Obecny na dysku plik ISO można wypalić na płycie CD za pomocą wielu dostępnych programów do wypalania płyt CD.

ISO to plik obrazu ISO 9660 CD-ROM, nazwa stanowi skrót od Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (International Organization for Standardization). ISO nie jest akronimem, nazwa pochodzi od greckiego słowa „iso”, oznaczającego równość. Format ISO 9660 definiuje pliki systemowe używane przez prawie wszystkie narzędzia CD-ROM w platformach Windows, Mac, Linux i innych.

WinRAR obsługuje podstawowe operacje, jakie mogą być wykonywane na plikach ISO utworzonych przez inne narzędzia, a więc wyświetlanie zawartości, wypakowywanie plików, wyświetlanie komentarzy i informacji na temat archiwum.

Można również użyć funkcji przekształcania, aby przekonwertować pliki .iso do formatu .rar.

Dodaj komentarz