LZH

Skompresowany plik archiwum LHA/LZH (format LZH; LHA.EXE) (LHARC.EXE) (LHARK.EXE) (.LHA)

Format kompresji początkowo związany z platform Amiga, ale dostosowany następnie również do innych platform. Programy posiadają algorytm bazujący na algorytmie Lempel-Ziv. Pliki skompresowane w LHA posiadają zazwyczaj rozszerzenie .LZH (inne możliwe: .LHW, .LZS, .LZW). Twórcą formatu jest Haruyasu Yoshizaki, format oparty jest na tym samym algorytmie LZ77 co format GZip ze strukturą potrójnych danych z dodatkiem kodowania Huffmana.

WinRAR obsługuje podstawowe operacje, jakie mogą być wykonywane na plikach LZH utworzonych przez inne narzędzia, a więc wyświetlanie zawartości, wypakowywanie plików, wyświetlanie komentarzy i informacji na temat archiwum.

WinRAR obsługuje poprawnie długie japońskie nazwy w nazwach archiwum .lzh/.lha.

Można również użyć funkcji przekształcania, aby przekonwertować pliki .lzh/.lha do formatu .rar.

Do obsługi formatów .lzh/.lha nie jest konieczny żaden zewnętrzny program.

Dodaj komentarz