Czy WinRAR obsługuje format LZH?

WinRAR zapewnia możliwość wykonywania podstawowych operacji dla plików LHA utworzonych za pomocą innych narzędzi: wyświetlanie zawartości, rozpakowywanie plików, wyświetlanie komentarzy i informacji na temat archiwum.

Można używać opcji konwersji, aby przekonwertować pliki .lzh/.lha do formatu .rar.

Nie ma potrzeby instalowania żadnych zewnętrznych programów do obsługi tego formatu plików.

LHA/LZH (sufiks .lha, .lzh; przeznaczone do kompresji oraz archiwizacji)

Dodaj komentarz