Czy WinRAR obsługuje format TAR?

WinRAR zapewnia możliwość wykonywania podstawowych operacji dla plików TAR utworzonych za pomocą innych narzędzi: wyświetlanie zawartości, rozpakowywanie plików, wyświetlanie komentarzy i informacji na temat archiwum.

Można używać opcji konwersji, aby przekonwertować pliki .tar do formatu .rar.

Nie ma potrzeby instalowania żadnych zewnętrznych programów do obsługi tego formatu plików.

TAR to pliki Tape Archive. Używane są do archiwizacji w systemie operacyjnym UNIX. Format .tar może służyć do archiwizacji plików (łączenia wielu plików w jeden) ale nie do kompresji, więc pliki tar są zwykle spakowane w trybie „gzipped”, czego skutkiem są popularne sufiksy .tar.gz lub tgz.

Jeśli chodzi o wersję 3.10 programu WinRAR, możliwe jest uruchomienie archiwów tar.gz i tar.bz2 w jednym kroku, dzięki czemu użytkownik nie jest zmuszony do rozpakowania plików .tar ręcznie.
WinRAR nie przechowuje tymczasowych plików .tar na dysku. Wszystkie wymagane operacje są wykonywane bezpośrednio w pamięci.

Dodaj komentarz