Czy WinRAR obsługuje format GZ?

WinRAR zapewnia możliwość wykonywania podstawowych operacji dla plików GZ utworzonych za pomocą innych narzędzi: wyświetlanie zawartości, rozpakowywanie plików, wyświetlanie komentarzy i informacji na temat archiwum.

Można używać opcji konwersji, aby przekonwertować pliki .gz do formatu .rar.
Nie ma potrzeby instalowania żadnych zewnętrznych programów do obsługi tego formatu plików.
Format plików Gnu Zip (.gz, .gzip) to urządzenie kompresji systemu operacyjnego UNIX, służące do kompresji jednego pliku jednocześnie.

Format .tar może być używany do archiwizacji plików (łączenia wielu plików w jeden), ale nie do kompresji. Dlatego też pliki tego typu są zwykle typu Gzip, czego skutkiem są popularne sufiksy plików .tar.gz lub tgz.

Jeśli chodzi o wersję 3.10 programu WinRAR, możliwe jest uruchomienie archiwów tar.gz i tar.bz2 w jednym kroku, dzięki czemu użytkownik nie jest zmuszony do rozpakowania plików .tar ręcznie.
WinRAR nie przechowuje tymczasowych plików .tar na dysku. Wszystkie wymagane operacje są wykonywane bezpośrednio w pamięci.

Dodaj komentarz