Czy WinRAR obsługuje format ACE?

WinRAR zapewnia możliwość wykonywania podstawowych operacji dla plików ACE utworzonych za pomocą innych narzędzi: wyświetlanie zawartości, rozpakowywanie plików, wyświetlanie komentarzy i informacji na temat archiwum.

Można używać opcji konwersji, aby przekonwertować pliki .ace do formatu .rar.

Nie ma potrzeby instalowania żadnych zewnętrznych programów do obsługi tego formatu plików.

Dodaj komentarz