Czy WinRAR obsługuje format ARJ?

WinRAR zapewnia możliwość wykonywania podstawowych operacji dla plików ARJ utworzonych za pomocą innych narzędzi: wyświetlanie zawartości, rozpakowywanie plików, wyświetlanie komentarzy i informacji na temat archiwum.

Można używać opcji konwersji, aby przekonwertować pliki .arj do formatu .rar.

Nie ma potrzeby instalowania żadnych zewnętrznych programów do obsługi tego formatu plików.

Format archiwum autorstwa Roberta Junga (ARJ).

Dodaj komentarz