Czy WinRAR obsługuje format UUE?

WinRAR zapewnia możliwość wykonywania podstawowych operacji dla plików UUE utworzonych za pomocą innych narzędzi: wyświetlanie zawartości, rozpakowywanie plików, wyświetlanie komentarzy i informacji na temat archiwum.

Można używać opcji konwersji, aby przekonwertować pliki .uue do formatu .rar.
Nie ma potrzeby instalowania żadnych zewnętrznych programów do obsługi tego formatu plików.

uuEncode, uuDecode:
Konwertuje dane binarne na tekst do przesłania za pomocą e-mail lub wiadomości internetowej.

Dodaj komentarz