Czy WinRAR obsługuje format BZ2?

WinRAR zapewnia możliwość wykonywania podstawowych operacji dla plików BZ2 utworzonych za pomocą innych narzędzi: wyświetlanie zawartości, rozpakowywanie plików, wyświetlanie komentarzy i informacji na temat archiwum.

Można używać opcji konwersji, aby przekonwertować pliki .bz2 do formatu .rar.
Nie ma potrzeby instalowania żadnych zewnętrznych programów do obsługi tego formatu plików.
Format plików BZIP2 (.bz2, .bzip2) to urządzenie kompresji systemu operacyjnego UNIX.

Format .tar może być używany do archiwizacji plików (łączenia wielu plików w jeden) ale nie do kompresji. Dlatego też pliki tego typu są zwykle skompresowane metodą Gzip, czego skutkiem są popularne sufiksy plików .tar.bz2 lub .tbz2.

Jeśli chodzi o wersję 3.10 programu WinRAR, możliwe jest uruchomienie archiwów tar.gz i tar.bz2 w jednym kroku, dzięki czemu użytkownik nie jest zmuszony do rozpakowania plików .tar ręcznie.
WinRAR nie przechowuje tymczasowych plików .tar na dysku. Wszystkie wymagane operacje są wykonywane bezpośrednio w pamięci.

Dodaj komentarz