TAR

Skompresowany plik archiwum TAR (.TAR)

TAR to plik archiwizatora taśm (Tape Archive), używany do archiwizacji plików w systemie UNIX. Format ten jest przeznaczony do archiwizacji plików (umieszczania grupy plików w jednym pliku zbiorczym), ale nie do kompresji, więc pliki tar zwykle są w formacie gzip, o czym świadczą popularne sufiksy .tar.bz2 or tbz2, lub też skompresowane w formacie Z, wówczas posiadają sufiks tar.Z lub taz

Od wersji 3.10 WinRAR możliwe jest otwieranie archiwów tar.gz i tar.bz2 w jednym kroku, dzięki czemu użytkownicy nie muszą ręcznie rozpakowywać plików .tar. WinRAR nie przechowuje plików tymczasowych .tar na dysku, wszystkie wymagane operacje przeprowadzane są bezpośrednio w pamięci.

Jedynym sposobem na rozpakowanie pliku tar jest zmiana nazwy archiwum przed wypakowaniem, np. na tr.bz2 lub tr.gz. WinRAR używa elementu nazwy archiwum ‘.tar.’ aby uruchomić tryb „w jednym kroku”.
WinRAR obsługuje podstawowe operacje, jakie mogą być wykonywane na plikach TAR utworzonych przez inne narzędzia, a więc wyświetlanie zawartości, wypakowywanie plików, wyświetlanie komentarzy i informacji na temat archiwum.

Można również użyć funkcji przekształcania, aby przekonwertować pliki .tar do formatu .rar.

Do obsługi formatu .tar nie jest konieczny żaden zewnętrzny program.

Dodaj komentarz