GZIP

Skompresowane Archiwum Gzip (.GZ or .GZIP)

Format plików Gnu Zip; narzędzie kompresji system Unix, służące do pracy z pojedynczymi plikami. Format jest opisany i nadzorowany przez dokumenty RFC: 1950, 1951 i 1952. Format GZip został zaprojektowany do pracy w środowiskach strumieniowych (pojedyncze przejście bez wcześniejszej wiedzy na temat rozmiaru wejściowego albo dostępnej przestrzeni wyjściowej). Gzip używa wersje algorytmu Lempel-Ziv z 1977 roku.
WinRAR obsługuje podstawowe operacje, jakie mogą być wykonywane na plikach GZ utworzonych przez inne narzędzia, a więc wyświetlanie zawartości, wypakowywanie plików, wyświetlanie komentarzy i informacji na temat archiwum.

Można również użyć funkcji przekształcania, aby przekonwertować pliki .gz do formatu .rar.
Do obsługi formatu .gz nie jest konieczny żaden zewnętrzny program.

Dodaj komentarz