JAR

Pliki archiwum Java (skompresowany plik dla apletów i powiązanych z nimi metadanych) (.JAR)

Nazwa pliku jest skrótem od archiwum Java (Java Archive). Pliki JAR są używane do pakowania komponentów wymaganych przez aplet Java i upraszczają pobieranie apletów, ponieważ wszystkie komponenty (pliki klas, obrazy, dźwięki itd.) mogą być spakowane w jeden plik. Dodatkowo format JAR obsługuje kompresję danych, umożliwiając zmniejszenie ich rozmiaru kilkakrotnie.

Format JAR obsługuje te same operacje co format ZIP, upraszczając można powiedzieć, że format JAR to format ZIP plus plik metadanych – manifest. Microsoft VM obsługuje rozpakowane i spakowane poziomy 0 i 1 JAR, ale nie podpisane JAR.

WinRAR obsługuje podstawowe operacje, jakie mogą być wykonywane na plikach JAR utworzonych przez inne narzędzia, a więc wyświetlanie zawartości, wypakowywanie plików, wyświetlanie komentarzy i informacji na temat archiwum.

Można również użyć funkcji przekształcania, aby przekonwertować pliki .jar do formatu .rar.
Do obsługi formatu .jar nie jest konieczny żaden zewnętrzny program.

Dodaj komentarz