CAB

Plik Cabinet (archiwum instalacyjne Microsoft) (.CAB)
Ten format firmy Microsoft używa formatu kompresji MSZIP i jest oparty o kompresję Lempel-Ziv. Pliki Cabinet są używane przez Microsoft w dystrybucji (znajdziesz pliki .CAB przykładowo na płycie dystrybucyjnej Microsoft). Format jest również dostępny dla innych programistów i czasem jest używany do dystrybucji w sieci (format .ZIP jest mimo to nadal używany powszechnie).
WinRAR obsługuje podstawowe operacje, jakie mogą być wykonywane na plikach .cab utworzonych przez inne narzędzia, a więc wyświetlanie zawartości, wypakowywanie plików, wyświetlanie komentarzy i informacji na temat archiwum.
Można również użyć funkcji przekształcania, aby przekonwertować pliki .cab do formatu .rar.
Do obsługi formatu .cab nie jest konieczny żaden zewnętrzny program.

Dodaj komentarz