Czy WinRAR obsługuje format CAB?

WinRAR zapewnia możliwość wykonywania podstawowych operacji dla plików CAB utworzonych za pomocą innych narzędzi: wyświetlanie zawartości, rozpakowywanie plików, wyświetlanie komentarzy i informacji na temat archiwum.

Nie ma potrzeby instalowania żadnych zewnętrznych programów do obsługi tego formatu plików.
Można używać opcji konwersji, aby przekonwertować pliki .cab do formatu .rar.

Format Microsoft Cab(CAB):
Metoda kompresji i dystrybucji oparta o kompresję Lempe-Ziv.

Dodaj komentarz