Pojawia się komunikat o błędzie: „Nieprawidłowy lub uszkodzony plik informacji autentyfikacji”!

Archiwum zostało utworzone z użyciem opcji -av [-av switch], umożliwiającej dodanie informacji na temat archiwum i jego twórcy, ale ta informacja jest uszkodzona lub nieprawidłowa. Może to oznaczać, że dane zarchiwizowane są zniszczone, uszkodzone lub fałszywy (nielegalny) rarreg.key został użyty do dodania informacji o autentyfikacji.

Należy sprawdzić, czy zainstalowana została najnowsza wersja programu, jeśli nie należy pobrać najnowszą wersję WinRAR/RAR tutaj. Staramy się ulepszać funkcje programu podczas każdej aktualizacji.

Dodaj komentarz