Pojawia się komunikat o błędzie „Archiwum posiada nieznany format lub jest uszkodzone”!

Nieznany format pliku oznacza, że program WinRAR nie jest w stanie znaleźć żadnej znanej sygnatury archiwum w danym pliku. Być może nie jest to plik WinRAR albo jest zbyt mocno uszkodzony, by program mógł go rozpoznać.

Należy sprawdzić, czy zainstalowana jest aktualna wersja programu, jeśli nie, należy pobrać ją tutaj. Staramy się zawsze ulepszać funkcje programu przy każdej aktualizacji.

Dodaj komentarz