Pojawia się komunikat o błędzie „Błąd CRC w zaszyfrowanym pliku (błędne hasło?)”!

RAR nie potrafi rozróżnić uszkodzonego pliku od błędnego hasła. Jeśli byłoby to możliwe, wówczas szyfrowanie byłoby słabsze. Taki komunikat może więc oznaczać zarówno błędne hasło jak i uszkodzony plik.

Należy sprawdzić, czy posiada wersja jest aktualna, a jeśli nie należy zainstalować aktualną wersję programu tutaj. Staramy się ulepszać nasz program przy każdej aktualizacji.

Dodaj komentarz