Pojawia się komunikat o błędzie „Nie można utworzyć RarExt.dll”!

Nastąpiła próba uruchomienia programu WinRAR z tego samego folderu, w którym próbuje się zainstalować nową wersję programu.

Proces nie może uzyskać dostępu do pliku RarExt.dll, ponieważ jest on używany przez inny proces. Należy zakończyć WinRAR i rozpocząć ponownie instalację nowej wersji programu.

Jeśli plik RarExt.dll jest nadal dzielony z innym procesem, wówczas należy zrestartować komputer i ponownie rozpocząć proces instalacji.

Dodaj komentarz