Pojawia się komunikat o błędzie „brak plików do wypakowania”!

W celu rozpakowania woluminów należy je umieścić w tym samym folderze i rozpocząć dekompresję od woluminu .part1.rar (stary styl nazywania – .rar ).

Jeśli pomimo wykonania tej czynności nadal pojawia się komunikat o błędzie, wówczas przyczyny mogą być następujące:

  • jeden z woluminów jest uszkodzony. W takim przypadku WinRAR powinien to wykryć w oknie diagnostycznym.
  • niektórych woluminów brakuje. Należy się upewnić, że w posiadaniu znajduje się komplet woluminów. Jest również możliwe, że sekwencja zawiera więcej woluminów i niektórych brakuje.
  • Dodaj komentarz