Pojawia się komunikat o błędzie „Nie można otworzyć UnAceV2.dll”!

Ten plik Dll został umieszczony w folderze „Formats” katalogu WinRAR podczas instalacji programu (zwykle C:\Program Files\WinRAR\Formats).

Możliwe powody brakującego Dll:

  • niekompletna instalacja programu WinRAR
  • błędny plik instalacyjny WinRAR pochodzący z nieoryginalnego źródła
  • plik został skasowany po instalacji
  • Należy pobrać program WinRAR tutaj i zainstalować go ponownie.

    Dodaj komentarz