Pojawia się komunikat o błędzie “Nie można otworzyć pliku UnAceV2.dll”!

Ten plik Dll został umieszczony w folderze “Formaty” katalogu WinRAR podczas instalacji programu. Ścieżka to zwykle C:\Program Files\WinRAR\Formats.

Powodem braku pliku Dll może być:

  • niezakończona instalacja programu WinRAR
  • błędny nieoryginalny plik instalacyjny programu WinRAR
  • plik został usunięty po instalacji programu
  • Należy pobrać program WinRAR tutaj i ponowić próbę instalacji.

    Dodaj komentarz