Pojawia się komunikat o błędzie “Nie można zmodyfikować woluminu”!

Nastąpiła próba modyfikacji woluminu.

Aktualnie WinRAR nie obsługuje dodawania, aktualizacji czy usuwania plików z istniejących woluminów.
Należy rozpakować woluminy, dokonać modyfikacji i utworzyć nowe archiwum dzielone.

Aby rozpakować woluminy należy rozpocząć dekompresję od pierwszego woluminu. Jeśli woluminy są przechowywane na dysku nieprzenośnym, należy przed rozpoczęciem operacji umieścić wszystkie woluminy w tym samym folderze.

Dodaj komentarz