Pojawia się komunikat o błędzie “Brak wymaganego woluminu”!

Niektóre pliki RAR mogą być częścią sekwencji multiwoluminowych. W programie WinRAR można podzielić duże archiwum na kilka mniejszych plików, zwanych woluminami. Mogą one posiadać rozszerzenia .rar (pierwszy wolumin),
.part1.rar, part2.rar … (kolejne woluminy).

Innym, starszym stylem nazywania plików jest ten, w którym plik pierwszego woluminu posiada rozszerzenie .rar, a kolejne są numerowane od .r00 do .r99.

Należy zebrać wszystkie wymagane woluminy w tym samym folderze i rozpocząć rozpakowywanie od woluminu .rar lub part1.rar.

Jeśli pojawi się komunikat o błędzie “Brak wymaganego woluminu” podczas próby rozpakowywania pliku, należy poszukać reszty woluminów.

Większość wpisów na grupach dyskusyjnych lub stronach, z których pobiera się pliki nosi nazwy “1/93” lub “5/34” więc można zobaczyć, którą część pliku się pobiera oraz ile części potrzeba.

Dodaj komentarz