Co to są pliki PAR?

Zestaw plików PAR często jest zamieszczany razem z zestawem plików RAR. Pliki PAR to o pliki kontrolne parity, które mogą być używane do odzyskania jednego dowolnego brakującego lub uszkodzonego pliku z zestawu plików RAR. Pliki PAR zazwyczaj mają nazwy takie jak: movie.part01.p01, movie.part01.p02, itd.; można również napotkać nazwy movie.part01.par, ale zazwyczaj nazwy plików PAR rozpoczynają się od .p01.

Jeśli wszystkie pliki z zestawu RAR są obecne i poprawne, nie ma potrzeby korzystania z plików PAR. Jeśli jednak jakikolwiek segment zestawu jest brakujący lub uszkodzony, może być odzyskany za pomocą pliku PAR. Jeden plik PAR jest potrzebny do odzyskania jednego brakującego lub uszkodzonego segmentu zestawu RAR. Jeśli plik posiada 10 sekcji PAR, wówczas można odzyskać do 10 uszkodzonych lub brakujących segmentów RAR. Jedynym wyjątkiem jest segment PAR z rozszerzeniem .par. Plik .par jest opcjonalny i zawiera jedynie informacje o tym, jakie pliki wchodzą w skład zestawu; nie zawiera on informacji naprawczych. Zwykle pliki .par nie są w ogóle używane, ponieważ nie są potrzebne. Właściwy plik naprawczy posiada nazwę rozpoczynającą się od .p01.

Pliki PAR są od siebie niezależne, więc brakujący lub uszkodzony segment PAR nie wpłynie na odzyskanie pliku dopóki istnieje wystarczająca ilość poprawnych plików PAR, które będą mogły zastąpić brakujące lub uszkodzone pliki RAR.

SmartPAR jest bezpłatnym programem obsługującym pliki PAR.

Dodaj komentarz