Co to są woluminy naprawcze?

Woluminy naprawcze (.rev)

Woluminy naprawcze lub pliki .rev to specjalny rodzaj plików, które mogą zostać utworzone w programie WinRAR/RAR i pozwalają na rekonstrukcję brakujących lub uszkodzonych plików w pakiecie woluminów. Mogą one być używane wyłącznie w przypadku archiwów multiwoluminowych.

Funkcja ta może być przydatna do tworzenia kopi zapasowych, lub przykładowo jeśli zamieszcza się archiwum multiwoluminowe na grupie dyskusyjnej i niektórzy użytkownicy nie otrzymali części plików. Można wówczas zamieścić woluminy naprawcze zamiast zwykłych woluminów, co zmniejszy całkowitą liczbę plików do zamieszczenia.

Każdy wolumin naprawczy ma możliwość zrekonstruowania jednego woluminu RAR. Dla przykładu, jeśli istnieje 30 wolumenów i 3 wolumeny naprawcze, jest możliwość rekonstrukcji trzech dowolnych brakujących woluminów. Jeśli liczba plików .rev jest mniejsza niż liczba brakujących woluminów, wówczas rekonstrukcja jest niemożliwa.

WinRAR rekonstruuje brakujące lub uszkodzone woluminy, bądź to po kliknięciu na plik .rev, bądź za pomocą polecenia rc lub automatycznie, jeśli nie jest w stanie zlokalizować kolejnego woluminu i znajduje wymaganą liczbę plików .rev podczas rozpakowywania.

Do utworzenia woluminów naprawczych można użyć opcji “Woluminy naprawcze” w oknie dialogowym „Nazwa i parametry archiwum” lub podobnej opcji w poleceniu „Zabezpiecz archiwum”. W trybie wiersza poleceń można użyć atrybutu –rv lub polecenia rv.

Kopie oryginalne uszkodzonych woluminów są przed rekonstrukcją przemianowywane na *.bad. Przykładowo: nazwa.part03.rar zostanie przemianowany na nazwa.part03.rar.bad.

Dodaj komentarz