Dane naprawcze

Format archiwum RAR obsługuje specjalny typ danych redundantnych zwanych danymi naprawczymi.
Jeśli archiwum posiada dane naprawcze, może być naprawione nawet w przypadku fizycznego uszkodzenia danych wskutek awarii dyskietki lub jakiejkolwiek innej utraty danych. Archiwum formatu ZIP nie obsługuje danych naprawczych.

 • W interfejsie graficznym użytkownika programu WinRAR można ustawić opcję „Dodaj dane naprawcze” w dialogu „Nazwa i parametry archiwum”, aby dodać dane naprawcze do archiwum.
  Innym sposobem jest ustawienie opcji „Dodaj dane naprawcze” w domyślnym profilu kompresji. W takim przypadku dane naprawcze będą dodawane do archiwum po każdej modyfikacji.
 • Aby dodać dane naprawcze w trybie wiersza poleceń można użyć atrybutu –rr[N] razem z każdym poleceniem, pozwalającym na tworzenie lub modyfikację archiwum, lub też polecenia „rr[N]”, aby dodać dane naprawcze do już istniejącego archiwum. Przykładowo:
  WinRAR a -rr newarc *.txt
  WinRAR d -rr4 newarc dummy.txt
  WinRAR rr oldarc
  Dane naprawcze zawierają do 524288 sektorów naprawczych. Jeśli dane są uszkodzone w sposób ciągły, wówczas każdy sektor naprawczy jest w stanie odzyskać 512 bajtów uszkodzonych informacji. Ta wartość może obniżyć się w przypadku wielokrotnego uszkodzenia.
  Jest również możliwe określenie rozmiaru danych naprawczych w procentach w stosunku do rozmiaru archiwum.
 • Można ustawić wartość w interfejsie graficznym użytkownika programu WinRAR poprzez użycie polecenia „Zabezpiecz archiwum przed uszkodzeniem” albo poprzez ustawienie rozmiaru danych naprawczych w opcjach Zaawansowanych w oknie dialogowym „Nazwa i parametry archiwum”.
 • W trybie wiersza poleceń należy dodać symbol procentowy do parametrów polecenia. Przykładowo:
  winrar rr3% arcname
 • Dane naprawcze zwiększają rozmiar archiwum. Rozmiar danych naprawczych można w przybliżeniu określić za pomocą wzoru: [rozmiar ARCHIWUM]/256 + [LICZBA sektorów naprawczych]*512 bajtów.

  Dodaj komentarz