Nowy WinRAR 3.80 od winrar.pl

Klasyczny program do kompresji przoduje dzięki wysokiej kompatybilności, obsłudze nowych formatów oraz wprowadzeniu nowych opcji zabezpieczeń i funkcji wpływających na prostotę i użyteczność programu.

Nowa wersja oferuje obsługę archiwów ZIP zawierających nazwy plików w Unicode w formacie UTF-8. Podczas tworzenia archiwum ZIP, które zawiera w nazwach plików nazwy w Unicode, nazwy plików zostaną również zapisane w Unicode. Ulepszono również implementację obsługi Unicode w interfejsie użytkownika.
Innym dodatkowym ulepszeniem jest możliwość rozpakowywania archiwów ZIP utworzonych z szyfrowaniem AES. Nowa funkcja „Wymaż pliki” zapewnia lepszą ochronę: użytkownicy mają możliwość usunięcia pliku, przeniesienia go do Kosza albo wymazania pliku. Polecenie wymazania nadpisuje dane zerowymi bajtami, dzięki czemu usunięte dane są zabezpieczone przed niechcianym odzyskaniem. WinRAR posiada określane przez użytkownika ustawienia, które są zapisane w profilu. W nowej wersji te ustawienia mogą być włączone za pomocą kliknięcia prawym przyciskiem myszy na menu kontekstowym za pomocą nowej opcji „Dodaj do menu kontekstowego”, włączanej w oknie „Ustawienia profilu”. „Nasz format RAR jest w dalszym ciągu kompatybilny w dół i może być obsługiwany przez starsze wersje programu. Zapewniając tę funkcjonalność utrzymujemy stałą politykę biznesową, która kultywuje zaufanie dla naszej firmy”, mówi Öncül Kaya, Dyrektor Zarządu wydawcy oprogramowania. „Nasi klienci nie muszą się martwić koniecznością zmiany formatów, których ich przyjaciele lub partnerzy handlowi mogliby nie móc otworzyć”.

Inne cechy nowej wersji programu:

 • Opcje aktualizacji „Zapytaj przed nadpisaniem” oraz „Pomiń istniejące pliki” w oknie archiwum upraszcza zarządzanie archiwami i chroni przed przypadkowym nadpisaniem plików. Użytkownik decyduje o operacjach WinRAR w trakcie aktualizacji plików w archiwum. W przeciwieństwie do istniejących trybów „Odśwież tylko istniejące pliki” i „Dodaj i aktualizuj pliki”, czasy plików są tu ignorowane i jedynie nazwy plików są porównywane.
 • WinRAR i RAR mają obecnie pasek postępu, który wyświetla postęp podczas wypakowywania archiwów zawierających wiele części, podczas gdy pojedyncze woluminy są zlokalizowane w tym samym folderze. WinRAR 3.80 wyświetla pasek postępu również podczas rozpakowywania archiwów TAR.
 • WinRAR 3.80 obsługuje również używanie znaków cytowania w wierszach poleceń modułów samorozpakowujących (moduły SFX) z graficznym interfejsem użytkownika (GUI). W razie potrzeby można ustawić dwa znaki cytowania. Dzięki nowemu poleceniu skryptu SFX „Aktualizuj” oraz odpowiednich opcjom w zakładce „Aktualizuj” (okno dialogowe „Zaawansowane opcje SFX”), czasy plików są sprawdzane podczas wypakowywania i pliki są aktualizowane na podstawie tych czasów. Polecenie skryptu „Skrót” i polecenie „Dodaj skrót…” w Zaawansowanych opcjach SFX umożliwiają dodanie tylko jednej ikony pliku zawierającej ikonę odnośnika.
 • WinRAR i RAR szacują zmienne środowiskowe użyte w plikach zawierających listę nazw plików takich jak %windir%\*.exe lub %USERPROFILE%\Desktop.
 • Dodano obsługę archiwów TAR z danymi nierównymi zeru w poleceniu “Pole dodatkowe”, jak również obsługę archiwów TAR nie zawierających wpisu zakończenia archiwów zawierających 512 bajtów zerowych.
 • Wersja konsolowa RAR wyświetla sumy kontrolne nowo spakowanych danych podczas aktualizacji plików w archiwach ciągłych z atrybutem „Solid”.
 • Nowa opcja -cp umożliwia użytkownikowi wybranie profilu kompresji w module wiersza poleceń. Umożliwia to jednak jedynie wersja z graficznym interfejsem użytkownika – WinRAR.exe, nie daje tej możliwości korzystanie z konsolowej wersji rar.exe.
 • Możliwość dostosowania za pomocą myszki rozmiaru okna dialogowego „Opcje i ścieżka wypakowywania”, WinRAR następnie zapisze wybrany rozmiar.
 • Kombinacja klawiszy Shift+Tat może być używana w oknie głównym programu do przełączania pomiędzy elementami GUI (pliki, komentarze, drzewo, adres) w kolejności odwrotnej.
 • Oraz wiele więcej….
 • Pełną listę wszystkich funkcji nowego WinRAR 3,80 – również wersji wiersza poleceń – can można odnaleźć na stronie https://www.winrar.pl/aktualnosci/.

  Dodaj komentarz