WinRAR 5.40

1. Podmenu „Kodowanie nazw” w menu „Opcje” umożliwia wybranie sposobu
kodowania nazw zarchiwizowanych plików. Dokonany wybór wpływa na
przeglądanie archiwum i wypakowywanie jego zawartości. Aby szybko
wywołać to menu można użyć skrótu klawiszowego Ctrl+E.

Wskazanie konkretnego kodowania może być użyteczne w przypadku
rozpakowywania archiwum bez nazw plików w formacie Unicode.
Na przykład, rozpakowywanie archiwum ZIP z chińskimi nazwami plików
w systemie z ustawionym językiem rosyjskim dla programów
nieobsługujących Unicode.

2. Jeśli woluminy naprawcze RARa (pliki .rev) znajdują się w tym samym
folderze co zwykłe woluminy, to polecenie testowania archiwum zweryfikuje
zawartość plików .rev po ukończeniu testowania plików .rar.

Aby przetestować tylko pliki .rev bez testowania plików .rar, należy
na liście plików w oknie WinRARa zaznaczyć pliki .rev i uruchomić
polecenie testowania, lub w linii poleceń wykonać:

RAR t archiwum.part1.rev

3. System plików NTFS dopuszcza nazwy plików zawierające na końcu spacje
i kropki, lecz bardzo dużo programów w Windows nie potrafi prawidłowo
ich przetworzyć. Jeśli opcja „Dopuść potencjalnie niekompatybilne nazwy”
nie zostanie włączona (na zakładce „Zaawansowane” okna wypakowywania),
to podczas wypakowywania WinRAR usunie z nazw plików znajdujące się na
końcu spacje i kropki.

Domyślnie ta opcja jest wyłączona.

RAR w wersji dla konsoli także usuwa te znaki z końca nazw plików podczas
wypakowywania, chyba że zostanie użyta opcja -oni.

4. Poprzednio tryb aktualizacji polegający na synchronizowaniu zawartości
archiwum (opcja -as w linii poleceń) był przerywany jeśli któryś
z archiwizowanych folderów nie mógł być odczytany. Teraz WinRAR
kontynuuje operację i zachowuje te zarchiwizowane pliki, których folderów
na dysku nie jest w stanie odczytać.

5. Skrót klawiszowy Shift+Del może być użyty do usuwania folderów
zawierających niestandardowe nazwy plików – mające na końcu spacje
i kropki. Zwykłe usunięcie do Kosza nie powiedzie się w takim przypadku.

W przeciwieństwie do użycia samego klawisz Del, kombinacja Shift+Del
usuwa pliki z pominięciem Kosza. Nie są wyświetlane także dodatkowe
monity w przypadku usuwania plików tylko do odczytu lub systemowych.

6. Istnieje możliwość przeciągania folderów z drzewa i upuszczania ich na
inne programy lub Pulpit w celu skopiowania lub wypakowania z archiwum.
Aby rozpakować całe archiwum należy przeciągnąć ikonę archiwum
z nadrzędnego węzła w drzewie.

7. Przycisk „Nowy folder” w oknie wypakowywania proponuje nazwę nowo
tworzonego folderu bazując na nazwie rozpakowywanego archiwum zamiast
domyślnego „Nowy folder”

8. Informacja o wersji:

a) jeśli zostanie użyta opcja -iver, RAR wyświetli numer wersji
i zakończy działanie

b) RAR wyświetla „x86” lub „x64” zarówno w informacji o wersji (dla
opcji -iver), jak również w nagłówku informacyjnym innych poleceń

9. Jeśli opcja -p zostanie użyta bez parametru , to hasło można
ustawić przez przekierowanie pliku.

Na przykład: RAR -p archiwum.rar mojepliki < hsl.txt 10. RAR w wersji dla konsoli traktuje plik 'arch.partN' jak 'arc.partN.rar' jeśli plik 'arch.partN' nie istnieje, a istnieje plik 'arch.part#.rar'. W związku z tym polecenie RAR x arch.part01 może spowodować rozpoczęcie rozpakowywania archiwum arch.part01.rar 11. Usprawnienia w obsłudze archiwów 7z: a) "ciągłość" archiwum jest prawidłowo wykrywana i wyświetlana za pomocą polecenia "Informacje o archiwum" b) rozmiar słownika dla kompresji LZMA i LZMA2 jest wyświetlany za pomocą polecenia "Informacje o archiwum" c) podczas przeglądania archiwum za nieznany rozmiar skompresowanych danych wewnątrz ciągłego bloku jest oznaczony '?' zamiast '0' 12. Maksymalny rozmiar komentarza dla archiwów RAR został zwiększony z 64 do 256 kilobajtów. Pozwala to m.in. tworzyć dłuższe skrypty instalacyjne. 13. Rozmiar czcionki w domyślnej przeglądarce WinRARa jest skalowany odpowiednio w wysokiej rozdzielczości. 14. Opcja -scul może być użyta w celu przetworzenia list plików w kodowaniu UTF-16 o kolejności bajtów "big endian", jeśli takie pliki posiadają odpowiedni znacznik. Wcześniej były obsługiwane tylko listy o kolejności "little endian". 15. Minimalna obsługiwana wersja Windows to Windows XP SP3. WinRAR nie uruchomi się na Windows XP bez service packów. 16. Opcja "Zezwól na nazwy pisane wielkimi literami" zostałą usunięta. Była ona stworzona z myślą o łatwiejszym przeniesieniu plików z MS DOS na Windows, i przestała być już potrzebna. 17. Usunięte błędy: a) polecenie "Skompresuj i wyślij emailem" WinRARa 5.31 w wersji 64-bitowej nie współpracowało z Outlookiem w wersji 64-bitowej b) jeśli w systemie o kierunku czytania znaków od lewej do prawej został zainstalowany WinRAR 5.31 przeznaczony dla kierunku czytania od prawej do lewej, mogło to zmienić układ Eksploratora Windows c) jeśli archiwum znajdowało się w folderze bez uprawnień do zapisu i zawartość tego archiwum była wypakowywana za pomocą operacji przeciągnij-i-upuść do folderu z odpowiednimi uprawnieniami, to WinRAR wyświetlał niepotrzebny monit o potrzebę podniesienia uprawnień