WinRAR 5.31

Wersja 5.31

1. Poprawki dla trybu wysokiej rozdzielczości Windows:

a) jeśli rozmiar tekstu w Windows został ustawiony na 150% lub więcej,
to rozmiar czcionki w pliku pomocy WinRARa nie zwiększał się
odpowiednio

b) domyślna szerokość kolumny w liście plików była za mała w przypadku
ustawienia rozmiaru czcionki na 125% lub więcej

2. Usprawnienia interfejsu dla języków pisanych od prawej:

a) właściwe wyrównanie tekstu w prostych monitach, takich jak
potwierdzenie usunięcia pliku czy wyczyszczenie dziennika
zdarzeń

b) przyciski „OK”, „Anuluj”, „Pomoc” w oknach o wielu zakładkach,
takich jak opcje archiwizacji, wypakowywania czy ustawienia
programu, są teraz prawidłowo wyrównane i właściwie tłumaczone.

3. Usunięte błędy:

a) Moduł SFX mógł wczytywać pliki DLL z folderu, w którym się znajdował.
Mogło to powodować zagrożenie bezpieczeństwa jeśli w tym samym
folderze znajdowały się pliki DLL zawierające złośliwy kod. Teraz,
w Windows Vista i nowszych systemach, moduł SFX WinRARa podejmuje
dodatkowe kroki zabezpieczające.

Należy mieć na uwadze, że, podobnie jak użytkownicy Windows XP,
użytkownicy nowszych systemów, którzy nie zainstalowali najnowszych
poprawek bezpieczeństwa, mogą być narażeni na niebezpieczeństwo
w takim przypadku. Moduły SFX zawsze należy uruchamiać w folderze,
w którym nie ma podejrzanych plików DLL.

b) wersja 5.30 nie uruchamiała plików .lnk z listy