Jak mogę zmienić format tekstu, kolory i czcionki podczas korzystania z SFX?

Polecenie Tekstowe modułu SFX obsługuje dwie wersje składni: a) Text=
Text
{
string1
string2

}

Używając znaczników HTML można zmieniać kolory, czcionki i formatować wyświetlany tekst. Opis składni HTML jest dostępny na stronie The World Wide Web Consortium site. Możliwe jest również użycie dowolnego edytora stron internetowych do sporządzenia tekstu HTML.

Uwaga:
To polecenie jest dostępne jedynie dla modułów Default.SFX dla archiwów RAR oraz Zip.SFX dla archiwów ZIP.

Dodaj komentarz