Jak mogę uruchomić więcej niż jeden program po samorozpakowaniu?

W interfejsie graficznym użytkownika programu WinRAR:
1. Najpierw należy włączyć opcję “Wypakuj do folderu tymczasowego” w „Opcje SFX: Tryby”.
Polecenie to wymusi utworzenie folderu tymczasowego, wypakuje do niego wszystkie pliki, uruchomi program określony w opcji „Program/Uruchom po wypakowaniu”, a następnie usunie wszystkie wypakowane pliki i folder tymczasowy po ukończeniu operacji.

2. Zamiast programu można skorzystać skryptu .cmd lub .bat aby uruchomić więcej niż jeden program po samorozpakowaniu i uruchomieniu skrypt.

W trybie wiersza poleceń WinRAR/RAR:
1. Należy dodać następujący kod do pliku tekstowego, który został dodany jako komentarz do archiwum SFX:

=====================================
;Komentarz poniżej zawiera polecenia skryptu SFX

Setup=setup.cmd
TempMode

=====================================

2. Należy dodać ten plik tekstowy do archiwum SFX za pomocą poniższego atrybutu:

-z Czytaj komentarz archiwum z pliku

Przykład:
Dodaj sfxoptions.txt jako komentarz do archiwum SFX myinst.exe za pomocą modułu default.sfx

rar a -sfxdefault.sfx -zsfxoptions.txt myinst C:\test\*.*

Dodaj komentarz