Jak zainstalować WinRAR w środowisku sieciowym?

Instalacja w trybie cichym:
————————-
Moduł WinRAR SFX oraz WinRAR obsługują atrybut /s,
który wymusza tryb cichy. Można uruchomić:
wrar300.exe /s
aby zainstalować WinRAR w trybie cichym. Jeśli zajdzie potrzeba uruchomienia pliku uninstall.exe, należy uruchomić:

uninstall.exe /setup /s

Instalacja specjalnych ustawień WinRAR:
———————————–
Kolejnym przydatnym dodatkiem jest polecenie „Import/Eksport” ustawień w menu „Opcje”. Dzięki niemu można skonfigurować jedną kopię programu WinRAR, eksportować ustawienia, a następnie skopiować plik Settings.reg, który został stworzony w folderze WinRAR do każdego nowego folderu z zainstalowanym programem WinRAR przed uruchomieniem pliku winrar.exe po raz pierwszy. Jeśli WinRAR został zainstalowany na komputerze, który nie miał go wcześniej zainstalowanego i znajdzie w swoim folderze plik settings.reg, zaimportuje ustawienia automatycznie podczas pierwszego uruchomienia programu. Nawet jeśli na komputerze była zainstalowana starsza wersja WinRAR, możliwe jest zaimportowanie pliku settings.reg za pomocą polecenia w menu „Opcje” lub poprzez uruchomienie:
regedit /s settings.reg
Tworzenie skryptu instalacyjnego:
————————–
Przykładowo, aby zainstalować WinRAR z urządzenia przenośnego, można umieścić następujące pliki na dysku:
wrar300.exe
settings.reg zawierające wymagane ustawienia
install.bat z następującymi poleceniami:
mkdir “c:Program FilesWinRAR”
kopię settings.reg “c:Program FilesWinRAR”
wrar300.exe /s
regedit /s “c:Program FilesWinRARsettings.reg”
a następnie uruchomić plik install.bat na każdym komputerze.
Wyłączanie menu głównego i dialogu ustawień:
——————————————-
Od wersji 3.10 program WinRAR 3.10 umożliwia wyłączenie menu głównego i dialogu ustawień za pomocą klucza rejestru „HKEY_CURRENT_USERSoftwareWinRARPolicy”/ Ta cecha może pomóc zachować ustawienia WinRAR w środowisku pracy wielu użytkowników. Więcej szczegółów można uzyskać w temacie „Konfiguracja programu/Wpisy w rejestrze” w Pomocy WinRAR.
Zmiana katalogu docelowego instalacji:
—————————-
Przykładowo, można zainstalować WinRAR do katalogu C:\Apps\WinRAR zamiast do C:\Program Files\WinRAR.
Korzystając z WinRAR 3.10 beta 1 – beta 4 można dodać następujące ciągi znaków na koniec settings.reg:
[HKEY_CURRENT_USERSoftwareWinRAR SFX]
„C%%Program Files%WinRAR”=”C:AppsWinRAR”

a następnie zaimportować plik settings.reg przed uruchomieniem ‘wrar310.exe /s’
regedit /s settings.reg.
Aby zainstalować WinRAR 3.00 (ta wersja jest również zastosowalna do 3.10), można przebudować pliki dystrybucyjne i zmienić ‘Path=WinRAR’ na ‘Path=c:AppsWinRAR’ w komentarzu archiwum, albo po prostu skopiować spakowane pliki dystrybucyjne do c:AppsWinRAR i skopiować plik settings.reg do tego samego folderu, Oczywiście plik settings.reg musi być wygenerowany przez WinRAR zainstalowany do c:AppsWinRAR.

Instalacja WinRAR w trybie cichym:

Jeśli zachodzi potrzeba instalacji WinRAR na większej liczbie komputerów, odpowiadanie bez przerwy na pytania podczas instalacji jest nużące. W takich przypadkach można uruchomić instalację z opcją /s aby pominąć wszystkie pytania i użyć ustawień domyślnych.

Dodaj komentarz